Laporan Kerosakan ICT

Mulai 16 Januari 2013, pihak sekolah boleh membuat laporan di portal STS. sila klik pada gambar.

Pengisian Data GPM dan N17

Pihak Sekolah Diminta untuk melengkapkan data GPM, Guru Nilam Dan N17 Secara Online di Portal Ini.

FROG VLE

Frog VLE adalah platform berteras cloud yang fleksibel dan boleh diakses dimana-mana jua dari luar kawasan sekolah

1BestariNet

Akses Internet berkelajuan tinggi untuk semua sekolah.

Tuesday, 22 April 2014

Keselamatan Dan Persekitaran Peralatan ICT Sekolah-Sekolah KPM

Untuk makluman tuan/puan, semua agensi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) termasuk sekolah perlu mematuhi Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012: Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM yang menetapkan dalam Perkara 9 - Keselamatan Dan Persekitaran supaya menempatkan atau melindungi peralatan untuk mengurangkan risiko ancaman persekitaran dan bencana alam serta peluang-peluang akses yang tidak dibenarkan.

Oleh itu, risiko ancaman persekitaran seperti makhluk perosak adalah serius dan perlu diberi perhatian oleh pihak sekolah untuk mengurangkan kejadian peralatan ICT yang rosak disebabkan makhluk perosak. Pihak sekolah adalah bertanggungjawab untuk mengambil tindakan mengurangkan risiko ancaman makhluk perosak seperti pest control terhadap persekitaran peralatan ICT di sekolah masing-masing.


Monday, 14 April 2014

Bridget Bestari Sekolah Ahli PKG Masjid Tanah

BTPN Melaka sedang mengumpul maklumat sekolah-sekolah Negeri Melaka yang mempunyai Bridget Bestari. Sehubungan dengan itu, dipohon kerjasama daripada pihak tuan supaya melengkapi maklumat seperti di bawah dengan segera pada atau sebelum 17 April 2014.


Kerjasama daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Tema Sambutan Hari Guru Kali Ke-43 Tahun 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia pada 2 April 2014 telah bersetuju memilih tema bagi Sambutan Hari Guru Kali Ke - 43 Thaun 2014 seperti berikut:

"GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI"

Huraian:
 1. DEFINISI:
  1. GURU - Kata GURU merangkumi semua pendidik yang menyumbang khidmat bakti dalam semua bentuk institusi pendidikan yang  menjadi penggerak serta pendukung kepada pembangunan pendidikan negara.
  2. PENCETUS - Merujuk maksud peranan untuk menimbulkan sesuatu ilham/idea atau mengeluarkan sesuatu seperti ilmu. Guru bertindak sebagai pencetus idea kepada kreativiti dalam usaha melahirkan generasi intelek.
  3. KREATIVITI - Didefinisikan sebagai penghasilan idea, kebolehan untuk mencipta atau proses pemikiran yang mendorong dalam pencetusan idea baru dan berdaya kreatif.
  4. PENJANA - MErujuk maksud guru sebagai penggerak atau perantara yang paling penting dalam proses transformasi ke arah keberhasilan.
  5. INOVASI - Didefinisikan sebagai pengaplikasian kreativiti, pembaharuan, modifikasi, kaedah dan sistem bagi mencari jalan untuk menghasilkan produk baru dan perkhidmatan yang lebih baik, bermakna dan bernilai.
 2. HURAIAN:
  1. Tema hari guru Tahun 2014 dicadangkan iaitu Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovatif adalah selaras dengan transformasi pendidikan ke arah membangunkan kemahiran abad ke-21 iaitu berfikiran kritis dan kreatif serta menggalakkan perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.
  2. Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastiikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya agar menjadi generasi gemilang iaitu berpengetahuan dan berkemahiran, pemikiran kritis, kreatif dan inovatif., kemahiran memimpin, memiliki sahsiah dan nilai serta semangat identiti nasional. Hal ini sangat relevan dalam PPPM yang terus mendukung hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas anspirasi setiap murid.
  3. Guru memainkan peranan penting sebagai penggerak agen perubahan yang sentiasa kreatif dan inovatif, mempunyai keterampilan yang tinggi dari segi personaliti, mempunyai pemikiran luas dan strategik serta mampu mencetus ledakan ilmu yang dapat diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu untuk mencipta ilmu yang baharu bertaraf dunia.
  4. Membudayakan inovasi merupakan agenda berterusan dalam gelombang transformasi pendidikan bagi melahirkan generasi muda yang bersedia mencapai kecemerlangan dalam persekitaran yang kompetitif secara global. Keupayaan warga pendidik menyediakan peluang kepada murid bagi mendapat pengalaman pembelajaran lebih bermakna, pengalaman pembelajaran dalam menyelesaikan masalah, kreativitidan pemikiran kritikal dilihat mampu meningkatkan kemahiran murid yang dapat berfikir secara kritis dalam konteks akademik dan persekitaran kehidupan sebenar.
  5. Dunia dan ekonomi yang bersifat global hari ini memerlukan pesaing yang mampu berfikir dengan lebih kritis dan kreatif dan inovatif. Justeru peranan guru sebagai penggerak generasi yang itelek dan berdaya saing perlu menghasilkan kualiti pengajaran yang gemilang dengan memperkukuh amalan terbaik dalam pendidikan.


Thursday, 10 April 2014

Kutipan Data Berkaitan Penggunaan Grant Per Kapita (PCG) PSS 2013

Sukacita dimaklumkan bahawa semua sekolah telah diberikan peruntukan Perbelanjaan Perkapita (PCG) Pusat Sumber Sekolah. Sehubungan dengan itu, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka sedang mengumpulkan maklumat berhubung Status Perbelanjaan Agihan PCG bagi Pusat Sumber Sekolah seluruh Negeri Melaka 2013.

Untuk makluman pihak sekolah, semakan yang diperlukan ialah

 1. Status Perbelanjaan PCG
 2. Senarai buku yang dibeli oleh pihak sekolah
 3. Baki Perbelanjaan PCG


Diminta pihak sekolah (PT Rintis atau Penyelaras Perpustakaan) untuk mengisi data di bawah dengan kadar segera sebelum atau pada 14 April 2014 (Isnin) jam 1.00 petang untuk dikumpul dan dihantar ke Kementerian Pelajaran Malaysia pada petang itu juga.


Wednesday, 9 April 2014

Bengkel Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Inisiatif ICT Sekolah (SPICTS) Negeri Melaka 2014

Perhatian Sekolah Ahli PKG Masjid Tanah

Bahagian Audit Dalam dan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang melaksanakan pengauditan tentang prestasi terhadap perkhidmatan 1BestariNet dan perolehan peralatan ICT ke makmal komputer sekolah-sekolah seluruh negara.

Bagi merealisasikan hasrat tersebut, satu sesi perbengkelan tentang penggunaan aplikasi tersebut yang akan dilaksanakan mengikut ketetapan seperti berikut:

        Tarikh        : 10 April 2014 (Khamis)
        Masa          : 2.30 petang
        Tempat      : Pusat Kegiatan Guru Masjid Tanah

Sehubungan dengan itu, Guru Penyelaras ICT sekolah tuan dijemput hadir ke sesi perbengkelan tersebut. Kehadiran adalah mewajibkan.

Pihak tuan juga dimohon membuat persediaan awal untuk menyediakan data dari maklumat sekolah tentang perkhidmatan 1BestariNet dan perolehan peralatan ICT ke makmal komputer (HP MultiSeat, VDI Thin Client, Chromebook) dengan mengakses aplikasi sistem ini di alamt URL http://www.moe.gov.my/bad/icts untuk dilaksanakan semasa sesi perbengkelan.

Kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

*diminta pihak tuan untuk membawa
  - Laptop
  - Extension wire
  - Zoom / Dongle YES

*muat turun Manual Penggunaan SPICT

Pengarah Pendidikan Melaka

Tn. Hj. Md. Rashid Bin Hj. Hussin
Pengarah Pendidikan Melaka

Kami warga PKG Masjid Tanah mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Md. Rashid bin Hj. Hussin di atas pelantikan beliau sebagai Pengarah Pendidikan Melaka yang baru. 

Selamat menjalankan tugas.

Wednesday, 19 March 2014

Maklumat Asas Sekolah Ahli

Diminta Pembantu Tadbir Rintis untuk mengisi maklumat ringkas dibawah dengan kadar SEGERA. tarikh selewat-lewatnya ialah pada jam 10.00 pagi JUMAAT (21 Mac 2014)

Borang yang telah diisi sebelum ini tiada maklumat dibawah.

Kerjasama yang diberi didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.


Wednesday, 12 March 2014

Bengkel Pengurusan NILAM Sekolah Ahli PKG Masjid Tanah

  Pada 06 Mac 2014 (Khamis), PKG Masjid Tanah telah mengadakan Bengkel Pengurusan NILAM untuk Guru Penyelaras NILAM dan Pembantu Tadbir Rintis Sekolah Ahli PKG. Bengkel ini telah diadakan di Makmal Komputer SK Demang Taha. 

  Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk mendedahkan pengurusan dan perjalan NILAM di sekolah masing-masing. Ini kerana terdapat guru penyelaras yang baru dilantik dan tidak faham tentang tugas penyelaras ini.

  Antara aktiviti yang ditekankan ialah pengisian bacaan murid di sistem i-NILAM. PT Rintis juga diminta untuk memastikan semua murid telah dimasukkan ke kelas 2014. 

  Fasilitator untuk bengkel ini ialah En. Mohd Shaifullizan Bin Zainal Abidin (PTP PKG Masjid Tanah) dan dibantu oleh En. Mohd Rehan Bin Jahaya (JTK PKG Masjid Tanah). Bengkel ini tamat pada jam 5.00 petang.

Pek Dokumen Chromebook

Berikut adalah panduan/carta alir jika mempunyai masalah dengan Chromebook.Untuk pengetahuan tuan/puan, pihak YTLC telah menghantar hardcopy pek dokumen ke sekolah menggunakan khidmat courier iaitu Nationwide Express.
 
Bersama ini dilampirkan softcopy pek dokumen sebagai rujukan  tuan/puan.

 • Mobile Lab - Chrome Cart and Connectivity Devices 
 • CB WIFI Guide 
 • CB WIMax Guide 
 • Printer Enrolment Guide 
 • Printer Sharing Guide 
 • Cloud Printing Guide 
 • Update Chromebook OS Guide 
 • Chromebook Setting For Projector Guide 
 • Mobile Lab Basic Troubleshooting Guide 
 • Jenis Chromebook 
 • Mobile Lab Basic User Guide (BM)