/* remove this */ Blogger Widgets /* remove this */

UCAPAN PERUTUSAN TAHUN BARU 2016 OLEH YBHG. PENGARAH PENDIDIKAN MELAKA


Sebagai satu usaha memahami inspirasi, aspirasi, visi dan misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) khususnya Jabatan Pendidikan Melaka bagi mencapai hasrat pendidikan seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013 - 2025, pihak sekolah  dipohon untuk menayangkan rakaman perutusan dalam mesyuarat pengurusan sekolah pada awal Januari 2016.

Rakamn tersebut boleh diakses dan dimuat turun melalui portal rasmi Jabatan Pendidikan Melaka (http://jpnmelaka.moe.gov.my/v3/index.php/ms), portal rasmi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka (http://btpnmel.moe.edu.my/web) dan juga di blog PKG Masjid Tanah mulai 04 Januari 2016.

Laporan pelaksanaan sesi tayangan hendaklah dihantar kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka pada atau sebelum 31 Januari 2015. Bersama ini disertakan format laporan tersebut untuk tindakan pihak tuan.Muat turun surat arahan rasmi dan format laporan
                                                         

Muat turun rakaman video